U Medvídků, Praha 1, celková rekonstrukce

Divadlo U Medvídků, novostavba vstupu z pasáže Metro

Divadlo U Medvídků, novostavba vstupu z pasáže Metro

Domy čp. 344 a 345 v ulici Na Perštýně jsou v historických pramenech zmiňovány již v letech 1389 a 1404. Jedná se o měšťanské domy, které v průběhu své existence prošly řadou stavebních úprav, ale jejich historický charakter jimi nebyl zásadněji narušen. Oba domy jsou kulturními památkami. Od roku 1994 zde podle návrhů našeho ateliéru probíhaly částečné stavební úpravy, jejichž předmětem bylo nové provozní uspořádání restauračních zařízení – v parteru vznikl pivní „pub“, který byl navržen jako vzorové řešení pro připravovaný řetězec specializovaných pivních barů pivovaru Budvar. Kancelářské prostory ve vyšších podlažích se přeměnily na hotel. Při rekonstrukci pokojů byly pod rákosovými podhledy objeveny a následně restaurovány malované trámové stropy. Nejsložitější fází celé rekonstrukce byla záchrana středověké spilky v zadním traktu domu čp. 345. Klenutá stavba byla staticky rozsáhle poškozena. Původní gotický krov byl již v 19. století vyřazen z funkce a nahrazen postupně doplňovanou výdřevou. Díky pochopení nájemců Jana Gőttela a Vladimíra Olivy i majitelů objektu rodiny ­Marečkových se podařilo shromáždit finanční prostředky na jeho záchranu. Torzo cenného historického krovu jsme zpevnili a vyvěsili na nezávislou ocelovou konstrukci. Zároveň byla obnovena funkce základů. Pro následné využití jsme v úzkém dvorku za palácem Metro vestavěli jednoduchou provozní budovu, odkud je řešen hlavní vstup do malého pivovaru a muzea situovaného v klenutých prostorách. Uvolněný prostor podkroví je využíván pro příležitostná hudební a divadelní představení. Provoz přístavby i rekonstrukce spilky byly dokončeny v roce 2005. Po řadě jednání využili většinoví vlastníci objektu, rodina Marečkových, možnost zakoupit zbývající část objektu od Magistrátu hl. m. Prahy. V roce 2012 jsme připravili projekt, který provozně naplnil původní koncepci hotelu s vlastní recepcí a kapacitní restaurací s pivovarem. Bez přerušení provozu byla přestavba dokončena v roce 2014. V druhé polovině roku 2015 jsme zpracovali projekt komplexní rekonstrukce velkokapacitní kuchyně, která byla provedena v roce 2016. V paláci Metro byly ­nevyužité prostory upraveny na specializovanou prodejnu masných výrobků. Na jaře 2016 byla komplexní úprava obou historických domů na kapacitní
restaurační a hotelové zařízení po dvaadvaceti letech dokončena.

Restaurace U Medvídků, nově vybavená kuchyně

Restaurace U Medvídků, nově vybavená kuchyně

Přestavba skeletu obchodního domu Prior na víceúčelové nákupní středisko

Model obchodního domu Dvořák, Tábor

Model obchodního domu Dvořák, Tábor

V roce 1991 koupila firma Karel Dvořák železobetonový skelet rozestavěného obchodního domu Prior na hlavní obchodní třídě v Táboře. Majitel firmy nás oslovil, abychom navrhli dostavbu obchodního domu ve výrazně pozměněné podobě, protože původní projekt nevyhovoval dispozičně ani architektonicky (v drobnější zástavbě činžovních domů z počátku 20. století měl vzniknout hmotově předimenzovaný nečleněný objekt). Na základě řady skic a konzultací se zadavatelem byl železobetonový skelet částečně demontován a uliční fronty byly rytmizovány v měřítku okolní zástavby. Vnitřní dispozice byly navrženy jako variabilní. Vhodnost tohoto řešení potvrdil i další vývoj, kdy se zpočátku v rychlém sledu střídali nájemci prodejních ploch. Začlenění obchodního domu mezi okolní zástavbu napomohlo i drobné měřítko režného zdiva obvodového pláště v kombinaci se sklem a omítkou. Pro zbývající část parcely jsme vypracovali studii vícepodlažního parkingu s administrativně-obchodní novostavbou jako protipólem obchodního domu, tento záměr však nebyl nikdy realizován. V roce 2004 byla na volných plochách provedena dostavba obchodního domu podle návrhu architekta Trubky ve spolupráci s projektovou skupinou firmy Karel Dvořák.

Usedlost Spiritka v Praze 6, rekonstrukce

Spiritka – západní průčelí

Spiritka – západní průčelí

Usedlost Spiritka leží na hřebeni Bílé Hory a spolu s několika dalšími usedlostmi tvoří skupinu tzv. Bělohorských vinic. Zmínky o ní lze sledovat už od 20. let 18. století. Od druhé světové války ji využíval Státní statek hl. města Prahy, od roku 1970 jezdecký klub Československého filmu. V 70. letech 20. století byl již statek v naprosto havarijním stavu a jako takový byl nabídnut pro jiné využití. Postupně vznikla řada studií, až nakonec v roce 1985 převzalo statek Ministerstvo vnitra ČSR, které zde chtělo vybudovat civilní hotelové a konferenční centrum. Zakázku jsme získali na základě vnitropodnikové soutěže ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů.
Z původní hmoty statku byl při severní straně zachován tzv. Panský dům, oddělený zrušenou branou od zdevastovaného objektu stájí a chlévů, ostatní hospodářské budovy se dochovaly pouze v náznacích. Navrhované architektonické řešení vycházelo z jejich původního urbanistického rozvrhu: tři nově navržené objekty obklopují dvůr, na východní straně jsme umístili úplně novou budovu s veškerými technologickými provozy. Naším záměrem bylo zachovat původní logické vazby areálu vůči okolí a neporušit historické i hmotové konfigurace. Hlavní vstup do areálu zůstal v původní poloze na západní straně statku. Pojetí stávajících i nových objektů jsme postupně zpřesňovali v návaznosti na investorovy provozní požadavky a podle konzultací s Útvarem hlavního architekta města Prahy a s památkovými orgány. Soudobé architektonické řešení novostavby z režného zdiva podporovali i vybraní konzultanti Dobroslav Líbal a Alena Šrámková. Na konci roku 1985 mohly být zahájeny stavební práce a celá stavba byla dokončena v roce 1987; na její realizaci se výtvarně podíleli designér Vladislav Vrátník a sklářka Gisela Šabóková. Po dokončení byly v areálu provedeny úpravy, které již nebyly s projektovým ateliérem konzultovány.

Dvůr usedlosti Spiritka, Praha 6

Dvůr usedlosti Spiritka, Praha 6

výběr realizací: