Park v Ústí nad Orlicí

Park vznikl revitalizací zanedbaného území hřbitova, zrušeného v roce 1893

Park vznikl revitalizací zanedbaného území hřbitova, zrušeného v roce 1893

U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí vznikl na místě starého hřbitova park, který byl zrušen v roce 1893. O jeho vybudování usilovalo město řadu let, a když v této věci uzavřelo s ústeckým děkanstvím dohodu o spolupráci, nic již nebránilo realizaci. Záměrem investora – města bylo vytvořit blízko centra klidovou odpočinkovou zónu, která by respektovala pietní místo starého hřbitova. Zároveň by vznikla možnost vybudovat přes park komunikační propojení severozápadní části města s náměstím, to zde citelně chybělo.
Rozhodli jsme se využít svažitý terén řešeného území pro rozvedení obloukově zakřivených cest, které umožňují různé pohledy na kostel, kapli sv. Jana Pavla II., sochy a dochované staré náhrobky. Cestu jsme rozčlenili dvanácti kamennými prahy s vygravírovanými nápisy o důležitých milnících v dějinách města. Za důležité jsme považovali zachovat charakter kamenné ohradní zdi, kterou na dvou místech prolomily nové vstupy. Zajímavostí jsou podzemní jímky na dešťovou vodu k zálivce celého areálu. Z finančních důvodů se bohužel nerealizovala vodní stěna, která měla stát proti jednomu z nových vstupů. Celkový dojem dotváří zachovaná stará zeleň, doplněná novou výsadbou.

Park u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, nově vzniklá lavice a stůl s pamětní deskou

Nově vzniklá lavice a stůl s pamětní deskou

Park u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. V chodníku jsou kamenné prahy se záznamy významných událostí z historie města.

V chodníku jsou kamenné prahy se záznamy významných událostí z historie města.

Park u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, stůl s pamětní deskou – detail

Stůl s pamětní deskou – detail

Obnova klášterních zahrad, Český Krumlov
Obnova klášterních zahrad, Český Krumlov

Obnova klášterních zahrad, Český Krumlov

Rekonstrukce městských hradeb od schodiště Bono Publico po Gočárovo schodiště, Hradec Králové

Rekonstrukce městských hradeb od schodiště Bono Publico po Gočárovo schodiště, Hradec Králové

Rehabilitace jižních zámeckých zahrad, Děčín

Rehabilitace jižních zámeckých zahrad, Děčín

výběr realizací: