Přestavba vědeckých pracovišť na administrativní objekty, Praha 4

Přestavba vědeckých pracovišť na administrativní objekty, Praha 4

Novostavba pro firmu Dvořák v Českých Budějovicích

Novostavba administrativní budovy firmy Dvořák v Českých Budějovicích

Novostavba administrativní budovy firmy Dvořák v Českých Budějovicích

V roce 1996 získala stavební a obchodní firma Karel Dvořák parcelu proluky na exponovaném místě v historickém centru Českých Budějovic. Zástavba v bezprostředním sousedství parcely je značně různorodá, z pravé strany stojí historizující objekt využívaný Komerční bankou a vlevo modernistický bankovní dům z 30. let 20. století. Přímo přes ulici pak dominuje objekt středověké Černé věže. Na vzhled novostavby existovala řada architektonických názorů. Projektová složka firmy Dvořák připravila řešení vnitřních dispozic a v polovině roku 1997 se na nás obrátila s požadavkem na konzultace a na architektonické řešení průčelí budovy. Zakřivený tvar v soudobém materiálu, vytvořený skleněnou zavěšenou fasádou, vypovídá o náplni i vnitřním uspořádání budovy. Ve velkých skleněných plochách se odráží hmota Černé věže. Patrové členění vystupujícími kamennými římsami, které
fasádu „zhmotňují“, propojuje v uliční frontě sousední domy s modernistickou travertinovou fasádou a s fasádou historizující. Tato stavba pro nás byla důležitá z hlediska utváření názoru na soudobou zástavbu v historických centrech měst.

Pobočka České spořitelny, Praha 2

Pobočka České spořitelny, Praha 2

výběr realizací: